Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
83 02-08-2019 w sprawie tzw. programu naprawczego dla stoczni na Pomorzu Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
83 02-08-2019 w sprawie projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
82 12-07-2019 w sprawie stanowiska rządu odnośnie do redukcji połowów dorszy i śledzi w Bałtyku oraz działań w celu zwiększenia liczebności tych gatunków Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
82 12-07-2019 w sprawie reaktywacji linii kolejowej nr 212 w całości, tj. przywrócenia połączeń kolejowych pomiędzy Słupskiem a Kościerzyną Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
82 12-07-2019 w sprawie systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, szczególnie dzieci i młodzieży Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
82 12-07-2019 w sprawie podstaw prawnych do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
81 26-06-2019 w sprawie obligatoryjnego uwarunkowania przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola od złożenia odpowiedniego zaświadczenia o wykonaniu wymaganych przez prawo szczepień Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia
81 26-06-2019 w sprawie prac związanych z wybudowaniem tzw. drogi Via Maris Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
81 26-06-2019 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa turystom w sezonie wakacyjnym w Trójmieście i na Półwyspie Helskim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
81 26-06-2019 w sprawie podjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Radę Mediów Narodowych działań związanych z raportem z monitoringu „Wiadomości” TVP w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w dniach 10–24 maja 2019 r. Oświadczenie
Adresaci Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
79 28-05-2019 w sprawie wniosków wynikających z badania przez NIK efektów reformy oświaty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
79 28-05-2019 w sprawie realizacji wytycznych dotyczących zmniejszania uciążliwości drogowych związanych z pracami utrzymaniowymi i remontowymi dróg Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie przemodelowanego w 2017 r. systemu powiadamiania ratunkowego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
74 26-02-2019 w sprawie budowy tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni oraz planowanych innych inwestycji w infrastrukturę drogową, odciążających port i miasto Oświadczenie
Adresaci Minister Infrastruktury
Prezes Rady Ministrów
74 26-02-2019 w sprawie możliwości zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego podmiotów realizujących niekomercyjne cele społeczne czy ochrony zdrowia (np. postój ambulansu do zbiórki krwi, postój mammobusu itp.) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
73 14-02-2019 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych Polsce w ramach Funduszu Solidarności na likwidację skutków nawałnic z 2017 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
71 24-01-2019 w sprawie działań państwa po raporcie NIK zawierającym ocenę działań wojewody pomorskiego podczas nawałnicy w sierpniu 2017 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie upamiętnienia 27. rocznicy podpisania układu o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski Oświadczenie
Adresaci Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
65 28-09-2018 w sprawie stanu zabezpieczenia Żuław przed powodzią Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
64 27-07-2018 w sprawie planowanego połączenia spółek Lotos i Orlen Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
64 27-07-2018 w sprawie zagrożenia katastrofą ekologiczną wód Zatoki Gdańskiej z powodu wycieku substancji toksycznych z zatopionego podczas działań wojennych niemieckiego tankowca Franken Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
63 13-07-2018 w sprawie zmian w strukturze właścicielskiej PKP SKM sp. z o.o. Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
62 29-06-2018 w sprawie martwych fok znalezionych na polskich brzegach Bałtyku Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
60 16-05-2018 w sprawie ekshumacji ofiary katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodziny Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
60 16-05-2018 w sprawie ekshumacji ofiary katastrofy smoleńskiej wbrew woli rodziny Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie badań nad zanieczyszczeniami i innymi odpadami w Zatoce Puckiej oraz nad ich wpływem na zasoby i żywotność ryb Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
56 15-02-2018 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
48 19-10-2017 w sprawie unijnego wieloletniego programu zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim i limitów połowowych na 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
48 19-10-2017 w sprawie praw obywateli do udziału w posiedzeniach Senatu i komisji senackich Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
47 28-09-2017 w sprawie oszacowania strat finansowych po nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. i uruchomienia zewnętrznych środków finansowych na usuwanie jej skutków Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
46 27-07-2017 w sprawie zawieszenia całorocznych dyżurów śmigłowców ratowniczych Marynarki Wojennej RP Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
46 27-07-2017 w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy Policji sprzętu nagłaśniającego należącego do organizatorów demonstracji w dniu 24 lipca br. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
46 27-07-2017 w sprawie likwidacji Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
43 22-06-2017 w sprawie przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
43 22-06-2017 w sprawie interpretacji znowelizowanego art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie wprowadzenia w polskich portach systemu Port Community System (PCS) Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
41 17-05-2017 w sprawie decyzji pomorskiej kurator oświaty dotyczącej dalszego istnienia Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego w Gdańsku Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
29 04-11-2016 w sprawie wydawania środków publicznych na Muzeum II Wojny Światowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 04-11-2016 w sprawie realizacji budowy trasy ekspresowej S6 mającej połączyć Trójmiasto ze Szczecinem Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie planów dotyczących wyposażenia Marynarki Wojennej RP w nowoczesne śmigłowce wielozadaniowe Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
28 21-10-2016 w sprawie konsekwencji decyzji o przedłużeniu zawieszenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską, szczególnie dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata