Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
84 31-08-2019 w sprawie rozważenia powołania specjalnego pełnomocnika do spraw polityki historycznej państwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
82 12-07-2019 w sprawie ujednolicenia w formie jednej ustawy przepisów dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym w trakcie II wojny światowej oraz zwiększenia świadczeń dla tych osób Oświadczenie
Adresat Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
78 09-05-2019 w sprawie narzędzi prawnych do skutecznego nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach naruszania przepisów ustawowych lub konstytucyjnych przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
76 12-04-2019 w sprawie spadku wpływów z podatku akcyzowego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
74 26-02-2019 w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Natanjahu podczas warszawskiej konferencji ministerialnej (13–14 lutego br.) w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Oświadczenie
Adresat Ambasador Izraela w Polsce
71 24-01-2019 w sprawie informacji medialnych o uruchomieniu w Polsce szkolnictwa z ukraińskim językiem nauczania dla dzieci imigrantów z Ukrainy Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
68 14-12-2018 w sprawie propozycji dotyczącej upamiętnienia obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
67 23-11-2018 w sprawie postępowań toczących się w Prokuraturze Okręgowej w Opolu z zawiadomienia NIK oraz radnych Rady Osiedla Zacisze – Zalesie – Szczytniki we Wrocławiu Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
65 28-09-2018 w sprawie powołania w Warszawie muzeum polskich strat wojennych Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
63 13-07-2018 w sprawie obecnego stanu stosunków polsko-ukraińskich w aspekcie historycznym Oświadczenie
Adresat bez adresata
62 29-06-2018 w sprawie propozycji powołania muzeum polskich strat wojennych w Warszawie Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
61 07-06-2018 w sprawie wzrostu wpływów ugrupowań skrajnie nacjonalistycznych na Ukrainie i reakcji strony polskiej na ten problem oraz na pojawiające się zagrożenia Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
56 15-02-2018 w sprawie projektu ustawy o rekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
47 28-09-2017 w sprawie przedsięwzięć niezbędnych do realizacji zażądania od Niemiec reparacji i odszkodowań należnych Polsce i Polakom za straty poniesione w czasie II wojny światowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
46 27-07-2017 w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie stanowiska polskiego MSZ wobec ataków na polskie obiekty znajdujące się na terenie Ukrainy i ukraińskiej polityki historycznej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
42 01-06-2017 w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie jako trwałego upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
31 07-12-2016 w sprawie stosowania niezgodnego z prawem niemieckiego nazewnictwa polskich stacji i dworców kolejowych w województwie opolskim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
30 17-11-2016 w sprawie rekompensaty strat materialnych obywatelom polskim wysiedlonym przez Niemców w czasie II wojny światowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
29 04-11-2016 w sprawie inicjatywy trwałego upamiętnienia w Opolu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Oświadczenie
Adresat Prezydent Miasta Opola
27 18-10-2016 w sprawie inicjatywy upamiętnienia marszu śmierci przez południową Opolszczyznę kolumny więźniów z KL Auschwitz-Birkenau i jego podobozów w Gliwicach, Jaworznie, Sosnowcu, Siemianowicach, Blachowni i Sławęcicach Oświadczenie
Adresat Wojewoda Opolski
25 09-09-2016 w sprawie danych dotyczących liczby utraconych, nabytych oraz potwierdzonych obywatelstw polskich w latach 2010 ‒ 2016 Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie realizacji zapisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
p.o. Główny Geodeta Kraju
24 04-08-2016 w sprawie problemu picia alkoholu przez kobiety w ciąży i jego wpływu na rozwój płodu Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
22 07-07-2016 w sprawie zamontowania przez PKP PLK w gminie Chrząstowice (woj. opolskie) dwujęzycznych tablic z nazwami stacji kolejowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
21 29-06-2016 w sprawie realizacji planu reform rządu Prawa i Sprawiedliwości i chaosu na granicach polskich jako konsekwencji zmian w aparacie fiskalnym Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
21 29-06-2016 w sprawie wyniku referendum brytyjskiego w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
20 16-06-2016 w sprawie realizacji przez Niemcy zapisów traktatu z 17 czerwca 1991 r. między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Oświadczenie
Adresaci Prezydent RP
Minister Spraw Zagranicznych
19 09-06-2016 w sprawie nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także zmian w zarządzeniach ANR regulujących nabywanie i dzierżawę ziemi rolnej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
19 09-06-2016 w sprawie obchodów na Opolszczyźnie 95. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
18 19-05-2016 w sprawie pięćdziesiątej rocznicy wydarzeń brzeskich Oświadczenie
Adresat bez adresata
17 12-05-2016 w sprawie zapisów w rozporządzeniu z dnia 14 maja 2014 r. ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 07-04-2016 w sprawie realizacji wezwań Sejmu RP zawartych w uchwale z 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie 76. rocznicy zbrodni dokonanej na Polakach – czołowych przedstawicielach Polonii gdańskiej oraz działaczach plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie równomiernego podziału środków inwestycyjnych dla regionu Opolszczyzny Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec