Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
81 26-06-2019 w sprawie ponoszenia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
51 07-12-2017 w sprawie przyznania kategorii naukowej C Wydziałowi Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
8 13-01-2016 w sprawie zróżnicowania świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością ze względu na skutki niespełnosprawności oraz zakres i rodzaj niezbędnej pomocy (wdrożenie stosowania kombinacji skal badawczych) Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 18-12-2015 w sprawie przeprowadzenia analizy zasadności i możliwości wprowadzenia kryterium dochodowego przy przyznawania środków PFRON na 2016 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 18-12-2015 w sprawie realizacji projektu „Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej