Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
74 26-02-2019 w sprawie wprowadzenia unormowań prawnych dotyczących określenia dopuszczalnego poziomu halasu emitowanego przez dzwony kościelne Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
73 14-02-2019 apel senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana do polityków o respektowanie myśli i celów propagowanych przez ojców Europy Oświadczenie
Adresat bez adresata
51 07-12-2017 w sprawie sytuacji na rynku dostaw produktów i remontów sprzętu wojskowego Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
50 15-11-2017 w sprawie 100. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
27 18-10-2016 w sprawie pomocy dla państwa S. i równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
13 18-03-2016 w sprawie orzecznictwa lekarzy ZUS i jego skutków dla wielu Polaków, a w konsekwencji dla budżetu państwa na przykładzie przypadku pana W. S. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13 18-03-2016 w sprawie działań kontrolnych urzędników skarbowych i ZUS wymierzonych w polskich przedsiębiorców korzystających z legalnej usługi outsourcingu pracowniczego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów