Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
35 12-01-2022 w sprawie stawek za świadczenia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
34 16-12-2021 w sprawie pilnego podjęcia działań w celu otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 16-12-2021 w sprawie zagrożenia piątą falą pandemii koronawirusa wywołanej wariantem Omikron Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie wycofania się Polski ze stosowania glifosfatu Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Klimatu i Środowiska
Minister Zdrowia
33 26-11-2021 w sprawie zawartego w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia obowiązku raportowania od 1 stycznia 2022 r. do Systemu Informacji Medycznej stwierdzonej ciąży u pacjentki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
32 29-10-2021 w sprawie wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych Oświadczenie
Adresaci Minister Sportu i Turystyki
Minister Zdrowia
31 08-10-2021 w sprawie braku na liście refundacyjnej leku Kariprazyna Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
31 08-10-2021 w sprawie muzeum medycyny wojskowej w Łodzi Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
31 08-10-2021 w sprawie trudnej sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie zabezpieczenia opieki medycznej dla chorych onkologicznych w czasie pandemii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
29 10-09-2021 w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
28 06-08-2021 w sprawie umieszczenia na liście refundacyjnej szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób w wieku powyżej 50. roku życia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
26 18-06-2021 w sprawie wpisania szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV do kalendarza szczepień finansowanych z budżetu państwa Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie finansowania terapii CAR-T cells dla walczących o życie dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii w Polsce, w szczególności do terapii genowej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pana Tomasza Greniucha Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce” Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19 17-12-2020 w sprawie długofalowego programu zwalczania skutków pandemii koronawirusa dla rynku pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
18 03-12-2020 w sprawie schorzeń takich jak zespoły suchego oka, oka cybernetycznego i cybernetycznego mózgu, pojawiających się u dzieci wskutek nadużywania komputera, smartfonu i innych urządzeń elektronicznych Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Edukacji i Nauki
18 03-12-2020 w sprawie przedstawienia planu poprawy jakości nauczania w dobie pandemii i po niej, przewidzianego zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie programu produkcji leków Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia