Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
23 15-04-2021 w sprawie nadużywania uprawnień przez policjantów i odejścia przez kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej formacji Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 19-02-2021 w sprawie dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii w Polsce, w szczególności do terapii genowej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pana Tomasza Greniucha Oświadczenie
Adresat Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce” Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
19 17-12-2020 w sprawie długofalowego programu zwalczania skutków pandemii koronawirusa dla rynku pracy Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
18 03-12-2020 w sprawie schorzeń takich jak zespoły suchego oka, oka cybernetycznego i cybernetycznego mózgu, pojawiających się u dzieci wskutek nadużywania komputera, smartfonu i innych urządzeń elektronicznych Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Edukacji i Nauki
18 03-12-2020 w sprawie przedstawienia planu poprawy jakości nauczania w dobie pandemii i po niej, przewidzianego zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie programu produkcji leków Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia