Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
90 14:43:00 za Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

91 14:43:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

92 14:44:55 za Ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek