Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 21-12-2016 godz. 14:43:00

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 47 0 9 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 19 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2