Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-07-2012 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 17:17:40 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 1

2 17:18:18 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 2

3 17:18:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 3

4 17:19:14 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka 4

5 17:19:53 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami