Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Dnia 25-07-2012 godz. 17:19:53

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11