Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-09-2016 na 25. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:30:54 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 14:31:42 za Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek