Narzędzia:

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Dnia 09-09-2016 godz. 14:31:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1