Narzędzia:

SENAT W LATACH 1922 - 1939

Kadencje Senatu w latach 1922-1939

Posiedzenia Senatu w latach 1928-1939 cz. 1

Posiedzenia Senatu w latach 1928-1939 cz. 2

Ustawy rozpatrzone przez Senat 1928-1939

10 lecie odzyskanej Niepodległości Państwa Polskiego (1928) - wystąpienie Marszałka Senatu

10 lecie parlamentaryzmu w Polsce (1929) - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1928-29 - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1930-31 - wystąpienie Marszałka Senatu

Podsumowanie pracy Senatu w sesji 1931-32 - wystąpienie Marszałka Senatu

10 lecie pracy Senatu w latach 1922-1932 - wystąpienie Marszałka Senatu