Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

obecnych: 97 za: 24 przeciw: 64 wstrzymało się: 9 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
wstrz.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
za
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
przec.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za