Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 68 za: 42 przeciw: 6 wstrzymało się: 20 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
nie gł.
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
nie gł.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
nie gł.
W. Ziemniak
nie gł.