Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 76 za: 42 przeciw: 14 wstrzymało się: 20 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
nie gł.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
nie gł.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za