Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

obecnych: 55 za: 5 przeciw: 50 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
nie gł.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
nie gł.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
nie gł.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
nie gł.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
nie gł.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
nie gł.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.