Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poprawka 7, 12

obecnych: 76 za: 9 przeciw: 67 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.