Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 82 za: 1 przeciw: 81 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
przec.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
przec.
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.