Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 46 za: 46 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
nie gł.
A. Bielan
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
za
R. Bonisławski
nie gł.
W. Bonkowski
nie gł.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
nie gł.
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
nie gł.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
nie gł.
J. Dobrzyński
nie gł.
R. Dowhan
nie gł.
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
nie gł.
P. Florek
nie gł.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Grabowski
nie gł.
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
nie gł.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
za
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
nie gł.
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
nie gł.
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
nie gł.
W. Komarnicki
nie gł.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
nie gł.
A. Misiołek
za
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
za
B. Orzechowska
za
A. Pająk
nie gł.
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
G. Peczkis
nie gł.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
nie gł.
M. Potoczny
za
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
za
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
za
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
nie gł.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
nie gł.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
za
A. Szymański
za
R. Ślusarz
za
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
nie gł.
A. Wojtyła
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
P. Zientarski
nie gł.
J. Żaryn
nie gł.