Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 67 za: 44 przeciw: 21 wstrzymało się: 2
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
za
M. Augustyn
przec.
A. Bielan
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
wstrz.
R. Bonisławski
nie gł.
W. Bonkowski
nie gł.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Budner
nie gł.
J. Chróścikowski
nie gł.
Z. Cichoń
nie gł.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
przec.
P. Florek
przec.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
nie gł.
T. Grodzki
przec.
M. Grubski
nie gł.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
nie gł.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
nie gł.
M. Koc
za
S. Kogut
nie gł.
W. Komarnicki
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
nie gł.
A. Misiołek
za
K. Mróz
nie gł.
G. Napieralski
przec.
J. Obremski
przec.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
G. Peczkis
nie gł.
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
przec.
M. Poślednik
nie gł.
M. Potoczny
za
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
za
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
nie gł.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
przec.
A. Szwed
za
A. Szymański
za
R. Ślusarz
za
P. Termiński
przec.
P. Wach
przec.
A. Warzocha
nie gł.
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
nie gł.
A. Zając
za
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
przec.
P. Zientarski
przec.
J. Żaryn
za