Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

obecnych: 78 za: 78 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
za
M. Augustyn
za
A. Bielan
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
za
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
za
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
za
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
za
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
za
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
za
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
za
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
za
L. Staroń
za
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
nie gł.
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
nie gł.
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
za