Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 11

obecnych: 80 za: 35 przeciw: 45 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
A.M. Anders
przec.
M. Augustyn
za
A. Bielan
przec.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
za
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
przec.
J. Chróścikowski
przec.
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
przec.
J. Dobrzyński
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
przec.
A. Gawęda
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Grabowski
przec.
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
przec.
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
za
R. Majer
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
Ł. Mikołajczyk
przec.
A. Mioduszewski
przec.
A. Misiołek
za
K. Mróz
przec.
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
przec.
A. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
L. Piechota
za
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
za
Z. Pupa
przec.
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
za
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
C. Ryszka
przec.
J. Sagatowska
przec.
M. Seweryński
przec.
K. Słoń
przec.
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
przec.
L. Staroń
za
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
nie gł.
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
przec.