Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 71 za: 47 przeciw: 24 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
przec.
A. Bielan
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
nie gł.
R. Bonisławski
przec.
W. Bonkowski
za
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
przec.
P. Florek
przec.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
nie gł.
M. Golba
za
A. Grabowski
za
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
przec.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
za
A. Kobiak
nie gł.
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
za
W. Komarnicki
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
przec.
K. Mróz
za
G. Napieralski
przec.
J. Obremski
nie gł.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
przec.
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
przec.
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
przec.
M. Potoczny
nie gł.
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
nie gł.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
nie gł.
K. Słoń
nie gł.
W. Sługocki
przec.
A. Stanisławek
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
nie gł.
A. Szwed
za
A. Szymański
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
P. Zientarski
przec.
J. Żaryn
za