Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 82 za: 79 przeciw: 0 wstrzymało się: 3 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
nieob.
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
nieob.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
nieob.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
nieob.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
wstrz.
R.J. Górecki
za
H. Górski
wstrz.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
nieob.
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
za
M. Konopka
nieob.
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
nieob.
A. Owczarek
nieob.
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
wstrz.
A. Person
za
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
nieob.
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
nieob.
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
nieob.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
nieob.
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
nieob.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
nieob.
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
za
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za