Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 84 za: 60 przeciw: 23 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
nieob.
G.M. Bierecki
przec.
P.J. Błaszczyk
nieob.
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
przec.
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
przec.
W.J. Dobkowski
nieob.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
przec.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
przec.
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
przec.
R.J. Górecki
za
H. Górski
przec.
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
przec.
K. Jaworski
przec.
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
przec.
R.A. Knosala
za
A. Kobiak
za
S. Kogut
przec.
M. Konopka
nieob.
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
przec.
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
przec.
M.E. Martynowski
przec.
A.A. Matusiewicz
nieob.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
wstrz.
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
nieob.
A. Owczarek
nieob.
A.M. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
przec.
A. Person
za
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
nieob.
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
nieob.
J.Z. Sagatowska
przec.
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
nieob.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
nieob.
K.M. Słoń
przec.
A. Szewiński
nieob.
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
przec.
E.K. Wittbrodt
nieob.
G.M. Wojciechowski
przec.
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
przec.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
za