Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 5

obecnych: 89 za: 89 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
za
A.T. Aksamit
za
T. Arłukowicz
nieob.
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
nieob.
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
za
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nieob.
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
za
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
za
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
nieob.
R.J. Górecki
za
H. Górski
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
za
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
za
M.J. Klima
nieob.
R.A. Knosala
nieob.
A. Kobiak
za
S. Kogut
za
M. Konopka
nieob.
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
nieob.
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
za
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
nieob.
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
za
A. Person
za
B.M. Pęk
za
L.M. Piechota
za
J. Pinior
za
A.A. Pociej
za
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
za
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
za
M. Seweryński
za
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
nieob.
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J.A. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
za
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nieob.