Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

obecnych: 86 za: 82 przeciw: 0 wstrzymało się: 4 nie głosowało: 0
Ł.M. Abgarowicz
nieob.
A.T. Aksamit
nieob.
T. Arłukowicz
za
M. Augustyn
za
E.E. Bieńkowska
za
G.M. Bierecki
za
P.J. Błaszczyk
za
R.W. Bonisławski
za
M.S. Borowski
wstrz.
B.M. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
J.M. Chróścikowski
za
A.P. Chybicka
za
W. Cimoszewicz
za
H. Cioch
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
D. Czudowska
za
W.J. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
J. Duda
za
M.W. Gil
nieob.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski
nieob.
S. Gogacz
za
S.A. Gorczyca
za
B.B. Gosiewska
za
R.J. Górecki
nieob.
H. Górski
za
M.T. Grubski
za
P.A. Gruszczyński
wstrz.
A.S. Grzyb
za
H. Hatka
za
S. Hodorowicz
za
S.A. Iwan
za
J.M. Jackowski
za
K. Jaworski
za
S. Jurcewicz
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
za
K.M. Kleina
za
B.A. Klich
nieob.
M.J. Klima
za
R.A. Knosala
wstrz.
A. Kobiak
za
S. Kogut
za
M. Konopka
za
T.W. Kopeć
za
W.J. Kraska
za
K.J. Kutz
za
J.W. Lasecki
za
J.F. Libicki
za
R.A. Mamątow
za
M.E. Martynowski
za
A.A. Matusiewicz
nieob.
Z.H. Meres
za
J. Michalski
za
A.K. Misiołek
za
A.A. Motyczka
za
A.A. Możdżanowska
za
R.K. Muchacki
za
I. Niewiarowski
za
J.W. Obremski
za
N.P. Obrycki
za
W.Z. Ortyl
za
A. Owczarek
za
A.M. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
za
B.J. Paszkowski
za
A. Person
za
B.M. Pęk
nieob.
L.M. Piechota
za
J. Pinior
nieob.
A.A. Pociej
nieob.
M. Poślednik
za
S.P. Preiss
nieob.
M.D. Rocki
za
J.K. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J.Z. Sagatowska
za
J.M. Sepioł
wstrz.
M. Seweryński
nieob.
W.J. Sitarz
za
W. Skurkiewicz
za
K.M. Słoń
za
A. Szewiński
za
G.A. Sztark
za
B.P. Śmigielski
za
A. Świeykowski
za
P. Wach
za
K.A. Wiatr
za
E.K. Wittbrodt
za
G.M. Wojciechowski
za
M.J. Wojtczak
za
J. Wyrowiński
za
R. Zaborowski
za
A.M. Zając
nieob.
J. Zając
za
A.M. Zdziebło
za
P.B. Zientarski
za
M.A. Ziółkowski
nieob.