Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 92 za: 8 przeciw: 83 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
przec.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
za
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.