Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

obecnych: 98 za: 49 przeciw: 34 wstrzymało się: 15 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
za
H. Bieda
wstrz.
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
przec.
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
wstrz.
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
za
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
wstrz.
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
wstrz.
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
wstrz.
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
za
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
wstrz.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
przec.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
przec.