Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

obecnych: 98 za: 24 przeciw: 49 wstrzymało się: 25 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
wstrz.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
za
M. Budner
przec.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
wstrz.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
wstrz.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
wstrz.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
wstrz.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
wstrz.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
wstrz.
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
wstrz.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
wstrz.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
przec.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
wstrz.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
wstrz.