Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 83 za: 52 przeciw: 7 wstrzymało się: 24 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
nie gł.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
wstrz.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
wstrz.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
nie gł.