Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 89 za: 52 przeciw: 6 wstrzymało się: 31 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
nie gł.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
nie gł.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
nie gł.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
nie gł.