Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 100 za: 55 przeciw: 23 wstrzymało się: 22 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
za
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
wstrz.
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
wstrz.
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
wstrz.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
wstrz.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
wstrz.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
wstrz.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
wstrz.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za