Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

obecnych: 100 za: 55 przeciw: 25 wstrzymało się: 20 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
za
M. Borowski
za
B. Borusewicz
wstrz.
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
wstrz.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
wstrz.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
wstrz.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
za
B. Godyla
wstrz.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
wstrz.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
wstrz.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
przec.
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
wstrz.
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
przec.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za