Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 674) 674o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 674) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 674
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 673) 673o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 673) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku 673
Ekspertyza dotycząca zasadności, celowości i skutków wejścia w życie art.7 ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (druk senacki nr 644) oe-393.pdf

OE-393

Ekspertyza dotycząca zasadności, celowości i skutków wejścia w życie art.7 ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (druk senacki nr 644) Jan Dworak
Opinia na temat stanowiska rządu w sprawie projektów: rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2093 oraz decyzji Rady zmieniającej decyzję (UE, Euratom) 2020/2053 oe-392.pdf

OE-392

Opinia na temat stanowiska rządu w sprawie projektów: rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) 2020/2093 oraz decyzji Rady zmieniającej decyzję (UE, Euratom) 2020/2053 prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Opinia do ustawy o obronie Ojczyzny (druk nr 666) 666o.pdf

Opinia do ustawy o obronie Ojczyzny (druk nr 666) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda, Sławomir Szczepański, Maciej Telec
do druku 666
Opinia do ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 661) 661o.pdf

Opinia do ustawy o wyrobach medycznych (druk nr 661) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 661
Opinia do ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie (druk nr 659) 659o.pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie (druk nr 659) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 659
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (druk nr 657) 657o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (druk nr 657) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 657
Model sprawowania nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w oparciu o ustawodawstwa państw UE, a także Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii oraz sposób wyłaniania ciał ją sprawujących oe-391.pdf

OE-391

Model sprawowania nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w oparciu o ustawodawstwa państw UE, a także Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii oraz sposób wyłaniania ciał ją sprawujących dr Mateusz Kolaszyński
Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania szpiegującego
Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP oe-390.pdf

OE-390

Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP dr Paweł Litwiński
Poprzednia strona