Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
(druk nr 330)
 330o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 330) BL
Renata Bronowska
do druku 330
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 341)
 341o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 341) BL
Danuta Drypa
do druku 341
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(druk nr372)
 372o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr372) BL
Danuta Drypa
do druku 372
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 371)
 371o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 371) BL
Renata Bronowska
do druku 371
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 384)
 384o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 384) BL
Renata Bronowska
do druku 384
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 367)
 367o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367) BL
Danuta Drypa
do druku 367
Opinia do ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 585) 585o.pdf

Opinia do ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 585) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 585
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 587)
 587o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 587) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 587
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych
(druk nr 586)
 586o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 586) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 586
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 572) 572o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 572
Poprzednia strona