Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 593) 593o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 593) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 593
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592) 592o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 592
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591) 591o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 591
Opinia do ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025”oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 590) 590o.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025”oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 590) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 590
Opinia do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (druk nr 589) 589o.pdf

Opinia do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (druk nr 589) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 589
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk nr 588) 588o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk nr 588) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 588
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 583) 583o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 583) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 583
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 577) 577o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 577) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 577
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody(druk nr 576) 576o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody(druk nr 576) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 576
Opinia do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 575) 575o.pdf

Opinia do ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 575) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 575
Poprzednia strona