Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 297) 297o.pdf

Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 297) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 297
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 296) 296o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 296) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 296
Opinia prawna o senackim projekcie ustawy zmieniającej kodeks postępowania karnego (druk nr 239) oe-322_2.pdf

OE-322

Opinia prawna o senackim projekcie ustawy zmieniającej kodeks postępowania karnego (druk nr 239) dr hab. Teresa Gardocka do druku 239
Opinie o ustawie budżetowej na rok 2021 (druk senacki nr 294) oe-321.pdf

OE-321

Opinie o ustawie budżetowej na rok 2021 (druk senacki nr 294) dr hab. Piotr Krajewski
Hanna Majszczyk
do druku 294
Wyzwania pandemii a modele demokracji oe-320.pdf

OE-320

Wyzwania pandemii a modele demokracji prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
System finansowania instytucji kultury w Polsce oe-319.pdf

OE-319

System finansowania instytucji kultury w Polsce Prof. Dorota Ilczuk
Krajowa Agencja Spójności Terytoriów Republiki Francuskiej – organizacja i kompetencje oe-318.pdf

OE-318

Krajowa Agencja Spójności Terytoriów Republiki Francuskiej – organizacja i kompetencje Dr hab. Ewa Popławska
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) 293o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 293
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 292) 292o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 292) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 292
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druk nr 291) 291o.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku (druk nr 291) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 291
Poprzednia strona