Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 585) 585o.pdf

Opinia do ustawy o wyrobach winiarskich (druk nr 585) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 585
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 587)
 587o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 587) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 587
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych
(druk nr 586)
 586o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk nr 586) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 586
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 572) 572o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 572
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(druk nr 582)
 582o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk nr 582) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 582
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(druk nr 564) 564o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 564) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 564
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
(druk nr 570)
 570o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 570) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 570
Opinia do ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych
(druk nr 565)
 565o.pdf

Opinia do ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (druk nr 565) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 565
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
(druk nr 584)
 584o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 584) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 584
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 573) 573o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 573) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 573
Poprzednia strona