Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
(druk nr 311)
 311m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druk nr 311) BL do druku 311
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(druk nr 187 S)
 187sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 187 S) BL do druku 187 S
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 91 S)
 91sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 91 S) BL do druku 91 S
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 335)
 335m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 335) bl do druku 335
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
(druk nr 330)
 330o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 330) BL
Renata Bronowska
do druku 330
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 341)
 341o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 341) BL
Danuta Drypa
do druku 341
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(druk nr372)
 372o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk nr372) BL
Danuta Drypa
do druku 372
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 371)
 371o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 371) BL
Renata Bronowska
do druku 371
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 384)
 384o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 384) BL
Renata Bronowska
do druku 384
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 367)
 367o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367) BL
Danuta Drypa
do druku 367
Poprzednia strona