Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 251
Materiał porównawczy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) 254m.pdf

Materiał porównawczy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) BL do druku 254
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 254)
 254o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) BL
Iwona Kozera-Rytel
do druku 254
Materiał porównawczy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(druk nr 251)
 251m.pdf

Materiał porównawczy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) BL do druku 251
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(druk nr 251)
 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) BL
Aldona Figura
do druku 251
Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.
(druk nr 243)
 243o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druk nr 243) BL
Maciej Telec
do druku 243
Materiał porównawczy
do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
(druk nr  186 S)
 186m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 186 S) BL do druku 186
Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osr_druk_247.pdf

Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych BL
do druku 247
Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy osr_druk_227.pdf

Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy BL
Beata Mandylis
Marian Fałek
do druku 227
Materiał porównawczy
do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr  232 S)
 232_s_m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 232 S) BL do druku 232 S
Poprzednia strona