Narzędzia:

Zgodnie z art. 80 ust. 1b Regulaminu Senatu komisje rozpatrujące projekt ustawy mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu. Uchwałę wraz z informacją dotyczącą miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed dniem wysłuchania. Szczegółowe zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego reguluje art. 80a Regulaminu Senatu, zgodnie z którym prawo udziału w wysłuchaniu publicznym przysługuje każdemu, kto zgłosi komisjom taką wolę co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania, wskazując między innymi interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

 

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 50)

Uchwała Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Czlowieka, Praworządności i Petycji w sprawie zmiany terminu wysłuchania publicznego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Informacja o miejscu przeprowadzenia wysłuchania

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego w zakresie obowiązku zapewnienia każdemu prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, do wymogów wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Proces legislacyjny

Tabela uwag z wysłuchania publicznego - stanowisko komisji