Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
53 05.01.2021
  1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021.
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 294 A).

retransmisja posiedzenia