Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data: 30-07-2020 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskichz udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
Wstecz