Narzędzia:

Wydarzenia w dniach 13.12.2021 - 19.12.2021

< >
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Posiedzenie Komisji 12:30 - 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 13:30 - 14:30 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 15:00 - 16:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 15:00 - 16:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - zmiana sali 16:00 - 17:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 16:00 - 17:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 16:30 - 17:30 Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 08:00 - 09:00 Komisja:Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za G., Praw Czł., Praworządności i Pet.,Samorządu Ter 08:15 - 09:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 08:30 - 09:30 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 08:30 - 09:30 Komisja Obrony Narodowej 09:00 - 10:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 09:00 - 10:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Adm. Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pet 10:00 - 11:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 21:50 - 22:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 08:15 - 08:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08:25 - 08:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08:30 - 08:50 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08:30 - 08:45 Komisje:Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 08:45 - 09:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 08:45 - 09:00 Komisje:Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, KPCPP oraz KSTAP 12:05 - 12:30 Komisja Zdrowia 12:30 - 12:40 Komisja Środowiska oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 21:25 - 21:55 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 21:30 - 21:55 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 21:35 - 21:55 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 21:35 - 21:55 Komisja Rodziny, Polityki Senioralne i Społecznej
16.12.2021
17.12.2021
18.12.2021
19.12.2021