Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Styczeń

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2021-01-19 10:00 - 2021-01-19 11:00 Posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A. 2021-01-04 15:00 - 2021-01-04 17:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-01-05 15:00 - 2021-01-05 17:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-01-12 09:00 - 2021-01-12 10:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-01-05 16:45 - 2021-01-05 18:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zmiana godziny 2021-01-05 09:00 - 2021-01-05 13:30 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-01-12 09:00 - 2021-01-12 10:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-01-05 16:00 - 2021-01-05 18:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-01-28 10:00 - 2021-01-28 11:55 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej or 2021-01-05 14:00 - 2021-01-05 15:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska 2021-01-11 08:30 - 2021-01-11 10:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zmiana sali 2021-01-04 12:00 - 2021-01-04 14:00 Komisja Infrastruktury 2021-01-05 08:00 - 2021-01-05 09:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-01-14 12:00 - 2021-01-14 15:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-01-28 17:30 - 2021-01-28 18:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-04 11:00 - 2021-01-04 13:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-01-04 09:00 - 2021-01-04 10:45 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-01-05 11:30 - 2021-01-05 14:30 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-01-05 09:00 - 2021-01-05 10:00 Komisja Obrony Narodowej 2021-01-04 12:00 - 2021-01-04 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-01-05 17:00 - 2021-01-05 18:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-01-13 09:30 - 2021-01-13 10:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-01-29 08:00 - 2021-01-29 09:30 Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Ustawodawc 2021-01-05 15:00 - 2021-01-05 16:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i UE 2021-01-19 13:30 - 2021-01-19 17:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia 2021-01-04 15:00 - 2021-01-04 17:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2021-01-12 08:30 - 2021-01-12 09:30 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-12 22:20 - 2021-01-12 22:40 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-05 10:00 - 2021-01-05 13:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-01-05 09:00 - 2021-01-05 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-01-12 08:15 - 2021-01-12 09:15 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-01-04 12:00 - 2021-01-04 15:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-01-28 13:00 - 2021-01-28 15:00 Komisja Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-01-04 11:00 - 2021-01-04 13:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 2021-01-12 22:10 - 2021-01-12 22:20 Komisja Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Ustawodawcza 2021-01-28 16:30 - 2021-01-28 17:25 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-04 15:00 - 2021-01-04 16:00 KomisjaSpraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2021-01-05 13:00 - 2021-01-05 14:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-01-12 09:00 - 2021-01-12 10:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej 2021-01-12 22:40 - 2021-01-12 23:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-13 08:30 - 2021-01-13 09:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej pos. odwołane 2021-01-04 17:00 - 2021-01-04 18:00 Komisja Środowiska 2021-01-12 21:50 - 2021-01-12 22:00 Komisja Środowiska, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ustawodawcza 2021-01-28 15:00 - 2021-01-28 16:00 Komisje:Środowiska, Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji, Ustawodawcza 2021-01-11 08:30 - 2021-01-11 09:00 Komisja Ustawodawcza 2021-01-28 09:00 - 2021-01-28 09:55 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-01-29 09:30 - 2021-01-29 11:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-01-28 11:30 - 2021-01-28 12:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-01-12 22:00 - 2021-01-12 22:10 Komiisja: Ustawodawcza, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz,Samorządu Teryto.i Admini.Państwowej 2021-01-05 11:40 - 2021-01-05 13:40 Komisja Zdrowia 2021-01-05 13:30 - 2021-01-05 14:00 Komisja Zdrowia 2021-01-11 09:30 - 2021-01-11 10:30 Komisja Zdrowia zmiana sali 2021-01-15 12:00 - 2021-01-15 15:00 Parlamentarne Zespoły ds. Dzieci i ds. Transplantacji 2021-01-20 11:00 - 2021-01-20 13:00 Spotkanie dot. ograniczenia praw obywatelskich 2021-01-13 14:00 - 2021-01-13 15:00 Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej