Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Październik

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2021-10-07 11:00 - 2021-10-08 23:00 31.posiedzenie Senatu 2021-10-14 11:00 - 2021-10-14 14:00 Dokąd zmierza polska edukacja 2021-10-12 11:00 - 2021-10-12 12:00 Debata dot. reformy systemu świadczeń społecznych 2021-10-25 12:00 - 2021-10-25 13:00 Koło Parlamentarne Polska 2050 2021-10-27 08:15 - 2021-10-27 09:00 Komisja Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza 2021-10-26 08:30 - 2021-10-26 09:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-10-26 09:30 - 2021-10-26 10:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-10-26 10:30 - 2021-10-26 11:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-10-26 14:15 - 2021-10-26 15:15 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-10-26 15:00 - 2021-10-26 16:00 Komisja Obrony Narodowej 2021-10-27 09:00 - 2021-10-27 12:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-05 11:00 - 2021-10-05 15:00 Konferencja "Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo" 2021-10-25 12:00 - 2021-10-25 14:00 Konsultacje "Polska na Zielonym Szlaku. Strategia dojścia do neutralności klimatycznej" 2021-10-26 12:00 - 2021-10-26 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-10-26 15:00 - 2021-10-26 16:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-10-06 12:30 - 2021-10-06 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali i godziny 2021-10-06 16:00 - 2021-10-06 17:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-10-08 08:15 - 2021-10-08 08:25 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo 2021-10-20 12:30 - 2021-10-20 14:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali 2021-10-06 18:00 - 2021-10-06 19:00 Komisja Gospodarki Narodowej 2021-10-06 19:00 - 2021-10-06 20:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-10-06 16:00 - 2021-10-06 17:30 Komisja Infrastruktury 2021-10-08 08:15 - 2021-10-08 08:30 Komisja Infrastruktury 2021-10-26 17:00 - 2021-10-26 18:30 Komisja Infrastruktury 2021-10-26 15:00 - 2021-10-26 16:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-10-06 18:00 - 2021-10-06 19:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-10-26 17:00 - 2021-10-26 18:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-10-06 14:00 - 2021-10-06 15:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-10-26 08:15 - 2021-10-26 09:15 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-10-26 09:15 - 2021-10-26 10:15 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-10-20 12:00 - 2021-10-20 13:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu - Posiedzenie ODWOŁANE 2021-10-21 10:00 - 2021-10-21 11:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu- Posiedzenie ODWOŁANE 2021-10-26 10:30 - 2021-10-26 11:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu z udziałem Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczyposp 2021-10-07 08:30 - 2021-10-07 09:30 Komisja Obrony Narodowej - posiedzenie odwołane 2021-10-05 12:00 - 2021-10-05 13:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-05 13:30 - 2021-10-05 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-19 10:30 - 2021-10-19 12:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-19 13:30 - 2021-10-19 14:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-19 14:30 - 2021-10-19 15:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-08 08:30 - 2021-10-08 08:45 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administrac 2021-10-26 12:00 - 2021-10-26 13:30 Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej 2021-10-06 13:00 - 2021-10-06 14:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-10-21 11:00 - 2021-10-21 12:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-10-26 10:00 - 2021-10-26 11:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-10-06 16:00 - 2021-10-06 17:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-10-08 08:30 - 2021-10-08 08:55 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjnośc 2021-10-06 11:00 - 2021-10-06 12:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej 2021-10-19 12:00 - 2021-10-19 13:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-10-19 15:30 - 2021-10-19 17:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-10-26 13:00 - 2021-10-26 14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-10-06 11:00 - 2021-10-06 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zmiana sali 2021-10-19 14:30 - 2021-10-19 15:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-10-19 13:00 - 2021-10-19 13:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska 2021-10-06 18:30 - 2021-10-06 19:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-10-26 09:30 - 2021-10-26 10:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-10-26 17:00 - 2021-10-26 18:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-10-06 13:00 - 2021-10-06 14:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 2021-10-08 08:00 - 2021-10-08 08:10 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury 2021-10-06 13:00 - 2021-10-06 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - zmiana sali 2021-10-06 16:00 - 2021-10-06 16:10 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-10-06 16:15 - 2021-10-06 17:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-10-07 08:30 - 2021-10-07 10:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2021-10-26 15:00 - 2021-10-26 16:00 Komisja Środowiska 2021-10-19 13:30 - 2021-10-19 14:30 Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-10-08 08:00 - 2021-10-08 08:25 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-06 08:15 - 2021-10-06 09:00 Komisja Ustawodawcza 2021-10-06 09:00 - 2021-10-06 10:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-10-08 12:05 - 2021-10-08 12:45 Komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagr. i Unii Europejskiej 2021-10-08 15:05 - 2021-10-08 16:00 Komisje: Ustawodawcza, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Spraw Zagr. i Unii Europejskiej 2021-10-20 10:00 - 2021-10-20 12:00 Komisja Zdrowia 2021-10-20 12:00 - 2021-10-20 14:00 Komisja Zdrowia 2021-10-06 09:00 - 2021-10-06 09:45 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 2021-10-06 14:00 - 2021-10-06 15:00 Senacki Zespół ds. Spółki GetBack S.A. 2021-10-15 11:00 - 2021-10-15 12:00 Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju 2021-10-07 08:45 - 2021-10-07 09:45 Spotkanie KPCPP i KRPSS z Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rikiem Daemsem 2021-10-04 12:00 - 2021-10-04 15:00 VII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2021-10-13 11:00 - 2021-10-13 12:00 Wysłuchanie publiczne „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych”. 2021-10-07 12:00 - 2021-10-07 12:40 Wystawa Elementarz dobrych wspomnień...
06.10.2021
08:15 - 09:00 Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 10:30 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 09:45 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci (Posiedzenie Zespołu) 11:00 - 12:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 11:00 - 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zmiana sali (Posiedzenie Komisji) 12:30 - 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - zmiana sali i godziny (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - zmiana sali (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Senacki Zespół ds. Spółki GetBack S.A. (Posiedzenie Zespołu) 16:00 - 17:30 Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 17:30 Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 17:30 Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 16:10 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (Posiedzenie Komisji) 16:15 - 17:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (Posiedzenie Komisji) 18:00 - 19:00 Komisja Gospodarki Narodowej (Posiedzenie Komisji) 18:00 - 19:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie Komisji) 18:30 - 19:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 19:00 - 20:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji)
26.10.2021
08:15 - 09:15 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 08:30 - 09:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (Posiedzenie Komisji) 09:15 - 10:15 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 09:30 - 10:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (Posiedzenie Komisji) 09:30 - 10:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 10:00 - 11:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Posiedzenie Komisji) 10:30 - 11:00 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (Posiedzenie Komisji) 10:30 - 11:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu z udziałem Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczyposp (Posiedzenie Komisji) 12:00 - 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji) 12:00 - 13:30 Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie Komisji) 14:15 - 15:15 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (Posiedzenie Komisji) 15:00 - 16:00 Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie Komisji) 15:00 - 16:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji) 15:00 - 16:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 15:00 - 16:00 Komisja Środowiska (Posiedzenie Komisji) 17:00 - 18:30 Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 17:00 - 18:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie Komisji) 17:00 - 18:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji)