Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Październik

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2020-10-13 09:00 - 2020-10-13 22:00 16. posiedzenie Senatu RP 2020-10-14 15:00 - 2020-10-14 17:00 16.posiedzenie Senatu RP 2020-10-26 16:00 - 2020-10-26 23:55 17. posiedzenie Senatu RP 2020-10-19 14:00 - 2020-10-19 18:00 Debata KPCPP 2020-10-21 11:00 - 2020-10-21 14:00 Debata "Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową" ODWOŁANA 2020-10-01 10:30 - 2020-10-01 15:30 Obywatelski Parlament Seniorów 2020-10-14 09:00 - 2020-10-14 11:15 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2020-10-27 09:00 - 2020-10-27 10:00 Komisja Infrastruktury 2020-10-12 16:00 - 2020-10-12 17:30 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2020-10-27 11:00 - 2020-10-27 12:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza 2020-10-14 09:00 - 2020-10-14 11:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2020-10-14 10:00 - 2020-10-14 14:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odwołane 2020-10-28 09:00 - 2020-10-28 10:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2020-10-27 12:30 - 2020-10-27 14:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2020-10-09 08:15 - 2020-10-09 11:00 Komisja:Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej, Ustawodawcza0dwołane 2020-10-27 14:00 - 2020-10-27 15:15 Komisje:Rodziny, Polityki Senioral. i Społecz., Samorządu Terytor. i Admini. Państwo., Ustawodawcza 2020-10-09 11:00 - 2020-10-09 13:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2020-10-14 09:30 - 2020-10-14 12:30 Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawcza zmiana terminu 2020-10-12 19:00 - 2020-10-12 22:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuacja pos. godz.19.00 2020-10-27 13:00 - 2020-10-27 14:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza 2020-10-12 14:30 - 2020-10-12 16:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2020-10-13 08:00 - 2020-10-13 09:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odwołane 2020-10-27 14:00 - 2020-10-27 15:00 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odwołane 2020-10-14 08:15 - 2020-10-14 09:15 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2020-10-27 15:00 - 2020-10-27 16:00 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2020-10-08 13:00 - 2020-10-08 14:00 Komisja Ustawodawcza 2020-10-22 11:00 - 2020-10-22 13:00 Komisja Ustawodawcza 2020-10-27 12:30 - 2020-10-27 14:00 Komisja Ustawodawcza 2020-10-08 10:30 - 2020-10-08 12:00 Komisja Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Odwołane 2020-10-12 10:30 - 2020-10-12 19:20 Komisja Ustawodawcza- wznowienie posiedzenia 16.15 2020-10-12 14:00 - 2020-10-12 16:00 Komisja Zdrowia 2020-10-26 12:00 - 2020-10-26 15:00 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 2020-10-19 12:00 - 2020-10-19 14:00 Posiedzenie Senackiego Zespołu-Zdrowie Polaków 2020-10-08 11:00 - 2020-10-08 15:00 Seminarium „Rozwój transportu intermodalnego w polskich portach morskich i rzecznych oraz znaczenie 2020-10-30 11:00 - 2020-10-30 15:30 Konferencja Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego 2020-10-13 12:00 - 2020-10-13 23:55 Wystawa "Jan Paweł II obrońca praw narodów"