Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Sierpień

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2021-08-03 12:30 - 2021-08-03 14:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-08-03 16:00 - 2021-08-03 18:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2021-08-03 14:00 - 2021-08-03 15:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-08-05 08:45 - 2021-08-05 09:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Środowiska 2021-08-03 13:00 - 2021-08-03 14:00 Komisja Infrastruktury 2021-08-03 12:00 - 2021-08-03 13:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-08-03 13:00 - 2021-08-03 14:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-08-03 15:30 - 2021-08-03 18:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2021-08-03 14:00 - 2021-08-03 15:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu - kontynuacja posiedzenia z 20.07.br. 2021-08-03 09:00 - 2021-08-03 10:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-08-03 10:00 - 2021-08-03 11:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 2021-08-04 08:30 - 2021-08-04 09:30 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2021-08-03 15:00 - 2021-08-03 16:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2021-08-06 08:30 - 2021-08-06 09:00 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 2021-08-03 10:30 - 2021-08-03 11:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 2021-08-05 12:15 - 2021-08-05 12:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Ustawodawcza, Komisja Zdrowia 2021-08-03 11:30 - 2021-08-03 12:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Infrastruktury 2021-08-05 09:30 - 2021-08-05 09:55 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Infrastruktury 2021-08-04 08:30 - 2021-08-04 09:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021-08-03 10:30 - 2021-08-03 11:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-08-03 17:15 - 2021-08-03 18:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-08-06 08:00 - 2021-08-06 08:30 Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 2021-08-05 09:00 - 2021-08-05 09:35 Komisja Środowiska,Nadzwyczajna do spraw Klimatu,Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 2021-08-03 17:30 - 2021-08-03 19:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2021-08-04 08:00 - 2021-08-04 09:00 Komisja Ustawodawcza 2021-08-03 09:00 - 2021-08-03 10:00 Komisja Zdrowia 2021-08-02 12:00 - 2021-08-02 13:00 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji 2021-08-04 08:30 - 2021-08-04 09:30 Komisje: Kultury i Środków Przekazu, Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Ustawodawcza 2021-08-03 16:00 - 2021-08-03 17:00 Kom.Środowiska,Nadzwyczajna ds.Klimatu, Samorzadu Terytorialnego i Adm.Pań - kontynuacja pos.z 20.07 2021-08-05 12:00 - 2021-08-05 14:00 Wystawa pt. „Zwierzę to nie rzecz”
03.08.2021
09:00 - 10:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 09:00 - 10:00 Komisja Zdrowia (Posiedzenie Komisji) 10:00 - 11:00 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu (Posiedzenie Komisji) 10:30 - 11:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Posiedzenie Komisji) 10:30 - 11:30 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 11:30 - 12:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 12:00 - 13:00 Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 12:30 - 14:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:00 Komisja Infrastruktury (Posiedzenie Komisji) 13:00 - 14:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 14:00 - 15:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu - kontynuacja posiedzenia z 20.07.br. (Posiedzenie Komisji) 15:00 - 16:00 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (Posiedzenie Komisji) 15:30 - 18:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 18:00 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (Posiedzenie Komisji) 16:00 - 17:00 Kom.Środowiska,Nadzwyczajna ds.Klimatu, Samorzadu Terytorialnego i Adm.Pań - kontynuacja pos.z 20.07 (Posiedzenie Komisji) 17:15 - 18:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Posiedzenie Komisji) 17:30 - 19:00 Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (Posiedzenie Komisji)