Narzędzia:

Wydarzenia w miesiącu Wrzesień

< >
WSZYSTKIE WYDARZENIA MIESIĄCA
2022-09-27 11:00 - 2022-09-27 15:00 49. Posiedzenie Senatu 2022-09-22 11:00 - 2022-09-22 14:00 „Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP 2022-09-07 13:00 - 2022-09-07 19:00 „Matematyka w obiektywie” 2022-09-02 12:00 - 2022-09-02 13:00 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 2022-09-06 12:30 - 2022-09-06 13:30 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-09-07 09:00 - 2022-09-07 10:30 Komisja Budżetu i Fin. Publ, Komisja Praw Człowieka, Praw. i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza 2022-09-06 17:30 - 2022-09-06 19:00 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-09-07 22:35 - 2022-09-07 22:45 Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-09-27 08:30 - 2022-09-27 10:00 Komisja Infrastruktury 2022-09-07 09:15 - 2022-09-07 11:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu 2022-09-16 12:30 - 2022-09-16 13:30 Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu - posiedzenie wyjazdowe 2022-09-22 15:30 - 2022-09-22 16:30 Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 2022-09-21 11:00 - 2022-09-21 12:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-09-22 09:00 - 2022-09-22 10:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-09-22 13:00 - 2022-09-22 14:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 2022-09-06 16:00 - 2022-09-06 17:30 Komisja Rodziny,Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-09-07 22:20 - 2022-09-07 22:30 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjnośc 2022-09-26 18:00 - 2022-09-26 19:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-09-27 13:15 - 2022-09-27 14:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 2022-09-05 11:00 - 2022-09-05 12:30 Komisja Samorządu Teryt. i Adm.Państw., Komisja Budżetu i Fin. Publ. oraz Komisja Ustawodawcza 2022-09-06 13:30 - 2022-09-06 15:00 Komisja Samorządu Teryt. i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-09-07 22:20 - 2022-09-07 22:40 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publiczn 2022-09-29 11:00 - 2022-09-29 12:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - posiedzenie wyjazdowe 2022-09-07 09:00 - 2022-09-07 10:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-09-22 15:00 - 2022-09-22 16:30 Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 2022-09-05 15:00 - 2022-09-05 16:30 Komisja Środowiska, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Ustawodawcza 2022-09-07 22:30 - 2022-09-07 22:50 Komisja Ustawodawcza 2022-09-07 08:15 - 2022-09-07 09:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 2022-09-05 10:00 - 2022-09-05 11:00 Komisja Zdrowia 2022-09-30 10:00 - 2022-09-30 11:00 Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju 2022-09-19 14:30 - 2022-09-19 15:30 Spotkanie członków Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji...