Narzędzia:

7 października 2021 r.

07.10.2021

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznali się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

Podsumowując prezydencję portugalską w Radzie Unii Europejskiej, ambasador Portugalii w Polsce Luís Manuel Ribeiro Cabaço ocenił ją pozytywnie. „Udało się osiągnąć większość celów” – zapewnił. Za najważniejsze wydarzenie prezydencji uznał szczyt społeczny w Porto. W deklaracji zaangażowania na rzecz praw społecznych zobowiązano się wypełnić 3 główne cele do 2030 r. określone w planie działania Komisji dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczące zatrudnienia, szkolenia i walki z ubóstwem: co najmniej 78% osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, co najmniej 60% osób dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Priorytety prezydencji słoweńskiej omówiła ambasador Słowenii w Polsce Božena Forštnarič Boroje. Poinformowała, że główne jej cele to: odporność, odbudowa i autonomia strategiczna UE (walka z pandemią, odporność cyfrowa i odbudowa gospodarki oparta na transformacji cyfrowej i zielonej); konferencja w sprawie przyszłości Europy; Unia Europejska i europejski sposób życia, praworządność i równe kryteria dla wszystkich; wiarygodna i bezpieczna Europa zdolna do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w swoim sąsiedztwie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej