Narzędzia:

8 września 2021 r.

08.09.2021

Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie zaakceptowała propozycje zorganizowania w Senacie 3 wystaw: poświęconej Wiktorowi Kulerskiemu, upamiętniającej 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, a także dotyczącej strajku i pacyfikacji Kopalni „Wujek”.

Wniosek o zorganizowanie w Senacie wystawy upamiętniającej Wiktora Kulerskiego, społecznika, wydawcy i polityka, złożył senator Ryszard Bober. „Działał w okresie, kiedy nie było jeszcze niepodległej Polski. Walczył o Polskę i polskość” – mówił podczas posiedzenia. Przypomniał, że na wydawanej przez Kulerskiego „Gazecie Grudziądzkiej”, która była fenomenem, większość Polaków na Pomorzu uczyła się czytać i pisać.

Komisja Kultury poparła także wniosek wicemarszałka Bogdana Borusewicza o zorganizowanie wystawy upamiętniającej 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Jak wyjaśniła wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, wystawa będzie towarzyszyć konferencji organizowanej 22 września 2021 r. „Wydarzenie ma na celu upamiętnienie 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników” – powiedziała. Wicedyrektor poinformowała, że na wystawie, która będzie miała będzie podtytuł „Prasa KOR-u”, pokazane zostaną oryginalne dokumenty dotyczące KOR, udostępnione przez wicemarszałka Bogdana Borusewicza.

Pozytywną ocenę komisji kultury otrzymał także wniosek senator Haliny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kopalnia strajkuje... Strajk i pacyfikacja Kopalni Wujek”. Jak wyjaśniła senator, jest to wystawa zorganizowana przez Centrum Wolności i Solidarności, które funkcjonuje przy Kopalni „Wujek”. „To wystawa, która powstała po 1990 r., czyli wtedy, kiedy już było możliwe stworzenie takiej ekspozycji i izby pamięci przy kopalni” – przypomniała senator. Wyjaśniła również, że wystawa została uzupełniona o 9 plansz, przypominających procesy zomowców pacyfikujących kopalnię.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat prezydencji portugalskiej i słoweńskiej, a także polskiej polityki europejskiej w tym okresie.

6 października 2021 r.

Komisja rodziny zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

6 października 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. i projekty aktów unijnych.