Narzędzia:

23 marca 2021 r.

bezpieczeństwo zdrowie 23.03.2021

Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją na temat wsparcia, udzielnego przez Wojsko Polskie w czasie pandemii koronawirusa, którą przedstawił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Mówiąc o działaniach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wiceminister poinformował, że w 2020 r. minister obrony narodowej wydał 125 decyzji pozytywnych w odpowiedzi na 168 wniosków wojewodów o wsparcie w czasie pandemii, skierowano do pomocy 2675 żołnierzy i ponad 3 tys. jednostek sprzętowych. W I kwartale 2021 r. wpłynęło 48 wniosków wojewodów, zapadło 36 pozytywnych decyzji MON, zaangażowano 587 żołnierzy i 73 jednostek sprzętowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie wojewodów powstały wojskowe grupy zadaniowe. Skierowano je też do współpracy z policją (590 żołnierzy w okresie 20 marca−9 kwietnia 2020 r.) i Strażą Graniczną (2124 żołnierzy w okresie 15 marca−13 czerwca 2020 r.) – operacja „Tarcza”.

Jak mówił wiceminister Wojciech Skurkiewicz, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w pierwszej fali pandemii przeprowadziło ewakuację obywateli polskich z Chin, zapewniło bezpośrednie zabezpieczenie ośrodka kwarantanny dla 94 Polaków wracających z Włoch, w drugiej – np. wysłano personel do wykonania testów dla polskich kierowców, czekających na granicy w Wlk. Brytanii w grudniu 2020 r. Działania polegają również na pomocy dla cywilnej służby zdrowia. To m.in. budowa szpitali tymczasowych i kontenerowych, organizacja mobilnych punktów pobierania wymazów, współpraca zespołów łącznikowych z Ministerstwem Zdrowia. Dziennie zaangażowanych było w to 2500−3000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętowych. 100% żołnierzy wyszkolono w zakresie wsparcia medycznego, m.in. pobierania wymazów. Wojsko oddało 7781 l krwi i 196 l osocza.

Jak poinformował wiceminister, ogromną rolę we wsparciu obywateli i służby zdrowia odegrały Wojska Obrony Terytorialnej. Już od 6 marca 2020 r. rozpoczęły działania w walce z pandemią. W okresie 8 kwietnia−22 czerwca 2020 r. przeprowadziły operację „Odporna wiosna”, a 23 czerwca rozpoczęła się bardziej reaktywna operacja „Trwała odporność”, mająca na celu wytworzenie w społeczeństwie mechanizmów odporności na sytuacje kryzysowe. Podczas pandemii Wojska Obrony Terytorialnej m.in. w wielu sytuacjach przejmują zadania cywilnej służby zdrowia, np. 2700 żołnierzy ma kwalifikacje do pobierania wymazów, a ponad 500 wyszkolono do opieki nad pacjentami leżącymi, m.in. pod respiratorami. Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła podał dane, z których wynika, że żołnierze WOT udzielają wsparcia 584 szpitalom i placówkom służby zdrowia, w tym w 254 aktualizują dane na temat dostępnych miejsc w szpitalach „covidowych”, świadczą pomoc różnego rodzaju w takich 19 placówkach (pomoc personelowi medycznemu, zapewnienie ciągłości funkcjonowania, np. dostaw prądu z generatorów). Dużą rolę żołnierze tej formacji odegrali w czasie wzrostu liczby zachorowań wśród pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS), m.in. pomagając w ich ewakuacji. Obecnie, po pierwszym okresie szczepień, WOT opiekuje się 9 DPS.

Odpowiadając na pytanie senatora Bogdana Zdrojewskiego, wiceminister obrony stwierdził, że MON zarówno przygotowuje wielowariantowe plany na wypadek pogorszenia sytuacji epidemicznej, jak i wykonuje swoje podstawowe zadanie, jakim jest obrona naszego państwa.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.