Narzędzia:

Lista aktualności

2 maja 2002 r.

Na Polach Wilanowskich w Warszawie został wmurowany kamień węgielny pod budowę świątyni Świętej Bożej Opatrzności.

30 kwietnia 2002 r.

W siedzibie rządu premier Leszek Miller spotkał się z przedstawicielami Polonii.

30 kwietnia 2002 r.

Marszałek Longin Pastusiak wręczył ordery działaczom polonijnym: Rajmundowi Piotrowskiemu, Leszkowi Talko i Władysławowi Zachariasiewiczowi.

23 kwietnia 2002 r.

W Sejmie odbyła się konferencja "Czego oczekują dzieci od nowego parlamentu i rządu?",

23 kwietnia 2002 r.

Marszałek Longin Pastusiak przyjął maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 19 w Warszawie - szkoły, której uczniowie od 1998 roku uczestniczą w obradach młodzieży Unii Europejskiej.

16 kwietnia 2002 r.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się debata poświęcona problematyce równych praw kobiet na rynku pracy w świetle nowych uregulowań wprowadzonych przez kodeks pracy.

16-19 kwietnia 2002 r.

Na zaproszenie przewodniczącego Senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

15 kwietnia 2002 r.

W Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się podsumowanie konsultacji programu "Narodowa Ochrona Zdrowia - strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002-2003".

13 kwietnia 2002 r.

Premier Leszek Miller przebywał z wizytą w Gdańsku. Towarzyszył mu marszałek Senatu Longin Pastusiak.

11 kwietnia 2002 r.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej przez premiera Leszka Millera. Obradom przewodniczył premier L. Miller.

6 kwietnia 2002 r.

W Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się debata pt. "Szansa dla kultury", podczas której minister kultury Andrzej Celiński przedstawił projekty zmian legislacyjnych i organizacyjnych dotyczących całego obszaru kultury polskiej.

5 i 6 kwietnia 2002 r.

Pod patronatem marszałka Longina Pastusiaka, odbyła się w Senacie konferencja "Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim".

Poprzednia strona