Narzędzia:

67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

13.10.2021
67. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (fot. Kancelaria Senatu)

W dniach 8-11 października br. w Lizbonie odbyła się 67. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, w której udział wzięli przedstawiciele polskiej delegacji do Zgromadzenia, senatorowie Paweł Arndt, Rafał Ślusarz oraz Bogdan Zdrojewski.     

Wśród tematów obraz znalazły się m.in.: działania na rzecz rozwoju demokracji, wzrastające zagrożenie handlem ludźmi i narkotykami, cyberbezpieczeństwo i rozwój nowych technologii militarnych, stosunki NATO-Rosja i NATO-Chiny, wycofanie wojsk sojuszniczych z Afganistanu, obecne kryzysy humanitarne i uchodźcze, walka z pandemią koronawirusa i walka z terroryzmem. Delegaci obradowali w komisjach: Komisji Politycznej (senator Bogdan Zdrojewski), Komisji Obrony i Bezpieczeństwa (senator Rafał Ślusarz), a także Komisji Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa (senator Paweł Arndt).

W trakcie sesji plenarnej Przewodniczący ZP NATO Gerald Connolly powiedział, że  zasadniczą rolą NATO jest obrona najważniejszych wartości. „Taką wartością jest demokracja” – podkreślił. Gerald Connolly jednogłośnie uzyskał reelekcję na stanowisko Przewodniczącego ZP NATO. Uczestniczący w obradach Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że „siedem dekad pokoju wśród państw alianckich to nasze wielkie osiągnięcie”.

W obradach udział wzięła również spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, która otrzymała nagrodę Kobiety dla „Pokoju i Bezpieczeństwa”.

Rezultatem obrad Zgromadzenia było przyjęcie szeregu rezolucji w zakresie umacniania pokoju i bezpieczeństwa, które mają być drogowskazem do przyjęcia nowej Strategii NATO 2030.

Zgromadzenie Parlamentarne Sojuszu Północnoatlantyckiego, powołane w 1955 r., skupia parlamentarzystów z 30 państw członkowskich NATO. W pracach uczestniczą także przedstawiciele 11 państw stowarzyszonych, w tym Ukraina. Corocznie delegaci spotykają się podczas dwóch sesji. Przyszła sesja NATO odbędzie się wiosną w Kijowie. Polska delegacja składa się z 12 członków oraz ich 12 zastępców, tj. 3 senatorów i 3 ich zastępców oraz 9 posłów i 9 ich zastępców.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie o sytuacji organizacji pozarządowych

3 grudnia odbyła się konferencja #prosteNGO, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.